Ön Bilgilendirme Formu

SATICI BİLGİLERİ:

Unvanı : Ozonlabs Yaşam Bilimleri Ticaret Limited Şirketi

Mersis No : 0650009683500001

Adres : Uskumruköy Mah. Şehit Tevfik İnan Sk. Köyiçi Evleri 18F Sarıyer, İstanbul

Telefon : 0(850)4666966 veya 0(850)4666967                                                       

E­posta : info@ozonlabs.com

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Adet               Ürün Adı                                            Satış Bedeli (KDV dahil toplam)

ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam Fiyatı :

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV) :

Alınan Vade Farkı : 0 TL

Toplam Kargo Ücreti : 0 TL

Kapıda Ödeme Hizmet Bedeli : 0 TL

Toplam Teslim Fiyatı :

İşbu Ön Bilgilendirme Formu kapsamında ALICI’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, ALICI’nın malı elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin bilgileri https://ozonlabs.org/ internet sitesinde yer alan “Hesabım” sayfasından takip edebilecek ve siparişine ilişkin verdiği bilgileri “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Aracı Hizmet Sağlayıcı tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca kayıt altına alınmakta olup, Alıcı bu süre boyunca, dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşabilecektir. Ayrıca Alıcı siparişi onayladıktan sonra her bir siparişe özel olarak düzenlenen Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcı’ya e-posta yoluyla gönderilmektedir.        

ÖDEME VE TESLİM ŞEKLİ

Kargo hariç toplam ürün bedeli :
Kargo Ücreti : 0 TL
Kargo Dahil Toplam Bedeli :
Ödeme Şekli ve Planı : Nakit – Tek çekim

Alınan Vade Farkı : 0 TL
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: 0 TL

 

Anlaşmalı Kargo Şirketi : Yurtiçi Kargo 

Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu aşağıda detayları belirtilen adresine kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, teslim edilecektir. Teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, belirtilen rakamın üzerinde alışveriş yapılması halinde teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI`ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü, ürünün teslim edileceği yerin uzaklığına bağlı olarak siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu süre içerisinde edimin yerine getirilmemesi durumunda, ALICI, sözleşmeyi feshedebilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI`ya ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilir ise; SATICI, ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılabilmesi ve bu doğrultuda satın alınan ürünlerin iadesi için, ürünün ALICI’ya tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların hiç açılmamış olması  şarttır.

ALICI’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya 0(850)4666966 veya 0(850)4666967 numaralı müşteri hizmetlerine telefon ile veya info@ozonlabs.com e-posta adresinden gönderilecek e­posta ile yöneltmiş olması gerekmektedir.

ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen her hangi bir teklifi kabul etmeden önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda açık ve anlaşılır şekilde SATICI tarafından bilgilendirilir ve ALICI bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

ALICI iade edeceği malı SATICI’ya Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması halinde;

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturasının ürün ile birlikte SATICI’ya gönderilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
  2. İade edilecek ürünün ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların hiç açılmamış olarak, hasarsız teslim edilmesi şarttır.
  3. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini usulüne uygun olarak SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, ürünü SATICI’ya veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye göndermek zorundadır. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak SATICI’ya veya SATICI tarafından gösterilen taşıyıcıya iade edilmeyen ürünler için cayma hakkı kullanılmamış sayılır.
  4. SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığına dair bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, 14 (on dört) gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
  5. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekildedir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile bu değerin üzerindeki uyuşmazlıklar için ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.